Usem cookies pròpies amb la finalitat d'oferir la millor experiència a l'usuari. Si continua navegant acepta l'us de cookies. Més informació X
Política de privadesa
i protecció de dades

URBASER, S.A. (d'ara endavant Urbaser), propietària del portal www.urbaser.com i www.urbaser.es, garanteix a tots els usuaris que subministrin dades de caràcter personal per accedir als nostres serveis que així ho requereixin, la màxima confidencialitat i privadesa de les seves dades.

En compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI) s'ha comunicat al Registre Mercantil el nom de domini de la Companyia www.urbaser.com.

Urbaser manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, i a l'efecte de donar compliment a aquest compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades, amb la finalitat de que els usuaris determinin lliure i voluntàriament quines dades desitgen subministrar a través de la nostra web.

Urbaser es reserva el dret a modificar la present Política per adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials o a la pràctica empresarial. La nova redacció es publicarà en aquest mateix lloc.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers propietat de Urbaser, l'adreça actual de la qual és Camí de Hormigueras, nº171, 28031 Madrid.

Conforme a la normativa aplicable, els Fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La retirada i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitats la contestació a les seves consultes; l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació sobre els nostres serveis; la valoració d'un lloc de treball en la Companyia i qualsevol altre servei relacionat amb l'activitat de Urbaser que puguem considerar del seu interès.

Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar totes les dades que se sol·liciten, doncs sense ells Urbaser no podrà realitzar els serveis sol·licitats per l'usuari.

Urbaser garanteix l'adopció de les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per mantenir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, i evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades; sent conscient l'usuari que la seguretat en Internet no és inexpugnable.

A tals efectes, i en compliment del que es disposa en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, Urbaser li informa que ha elaborat el pertinent Document de Seguretat de la Companyia, on es contemplen les mesures de seguretat aplicables, que estan obligats a complir totes les persones que treballen per Urbaser i puguin accedir a les dades personals.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades personals a Urbaser ben introduint les dades en algun formulari, bé a través de correu electrònic, podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades dirigint-se per escrit a Camí de Hormigueras, nº 171, 28031 Madrid).